Wszyscy mamy nadzieję, że miasto przyszłości będzie lepsze. Oznacza to, że powinno być również ekologiczne, współpracujące z przyrodą i jego otoczeniem. Kluczem do tego jest recykling odpadów, jakie miasto produkuje. Dzięki temu miasto nie będzie inwazyjne, wysypiska śmieci staną się ich prawdziwymi przetwórniami, zniknie niezdrowa wyspa ciepła, a używana woda powtórnie trafi do sieci wodociągowej.

Uwzględnienie ekologii w projektowaniu miast oznacza wzrost czystości środowiska, zwłaszcza wód, które i z których czerpiemy aby żyć. Woda pitna, woda w której łowimy i hodujemy, woda dla rekreacji i przemysłu - dziś na krawędzi katastrofy, jutro może być czymś więcej niż tylko wyczerpującym się dobrem. Razem z Nowym Miastem może być naszym Nowym Światem, ale tu najważniejsze jest aby najpierw odrodziło się miasto - jak Feniks.

Feniks od wieków jest symbolem nieśmiertelności, odrodzenia i odnowy. Staje się impulsem dla otoczenia dającym przykład symbiozy człowieka z naturą. Wytwarza możliwość zdrowego życia i egzystowania dla ludzi w miejscu do tego z pozoru nie predysponowanym. Budynek będący symbolem tej walki swoją formą tworzy rysunek feniksa.

Hybryda „daje życie” obszarowi. Pełni funkcję miastotwórczą. Stwarza możliwość zdrowego egzystowania i życia w obszarze wymagającym ekologicznych rozwiązań. Fenix stanowi „szkielet” dla miasta -„Początek”, pełniący rolę miastotwórczą. Obsługuje powstające miasteczko mieszcząc w sobie muzea, galerie sztuki, teatr, kina, sklepy, biura, park.
Hybryda przechodząc przez rzekę tworzy zaporę, dzięki której wytwarza energię. Również filtrując wodę z rzeki dostarcza ją do domostw, oraz dwóch „wyrysowanych” przez budynek jezior, gdzie możliwa jest zdrowa hodowla ryb. Woda z dwóch zbiorników używana jest również do nawadniania szklarni, będących częścią budynku.
Część upraw zlokalizowana jest poza budynkiem przy hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków. W zależności od rozwoju powstającego miasta (ilości mieszkańców) ich powierzchnia się zwiększa lub zmniejsza. Dopełniają one rysunek. Mieszkańcy, bądź odwiedzający miasto mają widok na nie i dolinę z najwyższego punktu wieżowca. Postrzegając budynek jako zaczyn, pola są kontynuacją tego co zostało zaczęte, dopełniając formę. Zmieniają się w czasie, sprawiając wrażenie, jakby wieżowiec (Feniks) żył, oplatając „skrzydłami” powstające domostwa.

Zestawiając sekwencje zdjęć lotniczych z różnych etapów rozwoju miasta widać ruch skrzydeł.
Budynek ożywa. Dla przyszłych pokoleń zawsze będzie istniał mityczny fenix – miejsce w którym miasto powstało… Będący symbolem i przykładem nowej jakości życia, której w miarę rozwoju miasta nie można zaburzyć… Manifestem artystycznym reagującym w czasie. Budynkiem, który z czasem przemówi…


 


FENIKS