Projekt zlokalizowany jest na terenie Parku Skaryszewskich w Warszawie. Naczelnym celem projektu jest aktywizacja "nowej" części parku.
Obiekt umożliwia powstanie nowych form spędzania czasu będąc przy okazji pokazem najnowszych możliwości technologicznych związanych z firmą SONY. Miejscem szczególnie promującym markę SONY jest kawiarnia. Przy tej okazji poprzez fakt, iż stwarza możliwość organizowania różnorakich pokazów staje się jej medialną "twarzą", źródłem tożsamości pawilonu.
Idea projektu oparta jest o związek bodźców technologicznych (światło, obraz, dźwięk) z formą przestrzeni, która inspiruje odbiorcę dostarczając mu określonych doznań i iluzji. Uzyskany kształt przestrzeni w intencji ma dawać wrażenie odmienności, która nie jest celem samym w sobie, a ma za zadanie skierowanie uwagi widza na bogactwo oferty otoczenia.
Powstała forma obiektu jest efektem połączenia przemyśleń ergonomii użytkowania, warunków pokazów audiowizualnych oraz opracowań rzeźbiarskich. Odbiorca wchodząc do środka znajduje się nagle w zupełnie innej przestrzeni. Jest "zawieszony" wśród "ameboidalnych" form I doświadcza różnego rodzaju odczuć zależnych od pory dnia, roku i programu. Wewnętrzne formy rzeźbiarskie tworzą domykające się przestrzenie, w biegu których rozmieszczone są otwory głośnikowo-świetlne. Umożliwia to wędrówkę za dźwiękiem/światłem… wciąga do swoistego typu zabawy, gdzie widz wyostrzając zmysł wzroku, bądź słuchu wodzi za sygnalizowanymi podświetleniem, dźwiękami. Ponadto obiekt wyposażony jest w najnowsze produkty firmy umożliwiając gościom zapoznanie się z nimi i przetestowanie na miejscu.

WAPW


KAWIARNIA SONY