"Trzy Duchy" ("Three Spirits") są założeniem pływającej bazy turystycznej w formie trzech okrętów – hoteli. Każda z trzech jednostek jest niezależnie funkcjonującym obiektem.

Statki stanowiące zespół , w pewnym stopniu różnią się między sobą programem użytkowym . Przy obraniu odpowiedniej lokalizacji, mogą tworzyć wspólne założenie-wyspę "Lang". Goście mogą wtedy korzystać z szerszej gamy uzupełniających się atrakcji. Na jednym okręcie mają do dyspozycji salę balową, na drugim kasyno, na trzecim salę wielofunkcyjną, w której możliwe są między innymi projekcje kinowe i spektakle teatralne. Gdy statki się "spotykają" wytwarzają wspólny akwen do pływania dla gości. Jedną z głównych atrakcji pojedynczego okrętu jest kapsuła do nurkowania. Goście, bez konieczności nurkowania z butlą, mogą nią bezpiecznie zejść na znaczną głębokość, oglądając np. rafy koralowe bądź wraki okrętów. Przewożony jest też komplet łódek. do dyspozycji gości, co umożliwia im dowolność w doborze miejsca rekreacji.
W związku z tym, że każdy okręt jest samodzielną jednostką istnieje możliwość okresowego rozdzielenia "wehikułów" w celu realizacji odmiennych programów wycieczek, by po ich realizacji, okręty mogły się z powrotem spotkać.

Każdy utrzymany w odmiennej stylistyce wnętrzarskiej, okręt jest personifikacją jednego z bóstw oceanii, ma możliwość symulacji własnego "głosu " i " myśli" , ma też wiedzę o krainie podwodnej, oraz wiedzę własną, które przekazuje. Goście mogą porozumiewać się ze swoim przewodnikiem poprzez salę wiedzy ("serce" każdego statku) zadając pytania. Są też, w zależny od charakteru gospodarza sposób, edukowani poprzez obecne na statku szepty. Możemy się wybrać w podróż statkiem Lowalangi, który poza obszernymi informacjami o "krainie wody" informuje nas o klęskach żywiołowych, jakie mogą występować/występują na tych terenach. Za swojego przewodnika możemy obrać Aluluei.
Aluluei rejestruje momenty ze swoich wcześniejszych wypraw. Goście którzy podróżowali z nim wcześniej mogą sięgnąć pamięcią do swoich wcześniejszych przygód, bądź odtworzyć najciekawsze momenty z wypraw gospodarza. Mają również wgląd w dalekosiężne przedsięwzięcia całego założenia. Trzecim gospodarzem jest Tane który może informować również o losach środowiska naturalnego jakie można spotkać na opływanych wyspach.

Temat pracy dyplomowej obrany został po bardzo długich przemyśleniach, finalnie z myślą by nie stał się arbitralny. Wizja założenia powstała w oparciu o własne liczne studia rysunkowo-malarskie. Poszukiwania formy, przestrzeni i koloru. Stąd za temat opracowania obrany został obiekt o bardzo wymagającym i bardzo szczegółowym programie. Jednak dający możliwość ulokowania „śladów ręki” ze szkiców założenia – najsilniejszego nośnika intencji projektowej – na proponowanym obiekcie. Sylwetka pojedynczego statku w pierwszej fazie projektowania wyszła z analizy aerodynamicznej, która musiała współgrać z analizą programową. Dalej projekt „ubierany” w założenia programowe oraz decyzje estetyczne płynące z własnej działalności artystycznej, na bieżąco konsultowano również z architektami od budowy okrętów. Statki przeznaczone są do rejsów w obszarze wysp.

Trzy okręty poprzez rzeźbiarskość form widziane na widnokręgu mają w intencji wywoływać wrażenie baśniowych stworzeń, które przyciąga piękno. Pojawiać się będą tylko w najznakomitszych sceneriach i najciekawszych miejscach nurkowych, stale zmieniając kontekst. Przemierzając widnokręgi mogą prowadzić swoich gości przez własny świat prezentując go im i o nim opowiadając. Goście zagłębiają się w krainę mórz i oceanów, korespondując z wodą, zbliżają się do podwodnego świata z którym, przy dłuższym pobycie, granica zdaje się zacierać…
dyplom magisterski WAPW


TRZY DUCHY